نحوه محاسبه کابینت دو پله

نحوه محاسبه کابینت دو پله، مطابق با دستور العمل اتحادیه کابینت سازان از اهمیت زیادی برخوردار است که در این مطلب به آن اشاره خواهیم کرد. اما  قبل از محاسبه با اصطلاحاتی مانند انواع کابینت و انواع نمای کابینت باید آشنا شوید. در حقیقت باید گفت که این اصطلاحلات در محاسبه قیمت کابینت ام دی […]